Schüpp - bärndütsche halbrock
NEWSINFO
Musik
Huelle  / CD: Aus guete
Aus Guete

 Aus Guete
  Release: Mai 2016
    01 StangUf
    02 Obacht
    03 Meh
    04 lAmour
    05 Aschi
    06 Hülle
    07 Füdleblutt
    08 DJ  
    09 Blueme
    10 Lige
    11 Sing mir auml;s Lied


 Huus
  Release: April 2014
    01 Huus
    02 Organisation
    03 I bi da
    04 Wieso Läng i dir nid
    05 Scho ok
    06 Sie meines nume guet
    07 Bescheide
    08 Muesch nid
    09 Merci
    10 Rich u dick
    11 Reveganolution
    12 Du
chline fisch

 Chline Fisch
  Release: Februar 2012
    01 Höhli 
    02 Fertig nätt 
    03 Chline Fisch 
    04 Uszyt   
    05 Fährimaa 
    06 Gärn hie   
    07 Tod 
    08 Blib bi dir 
    09 Furt isch furt 
    10 Sie wott mi nümm 
    11 Bhüet mi 
LIVE
SCHOPP
arbyte.ch